Услуги предлагани от Термовато ЕООД

Услугите предлагани от Термовато ЕООД са свързани с предмета на основната му дейност, а именно: термообработка на метали, закаляване на метали и детайли от метал и стомана.

  • Обемно закаляване на детайли, за чието извършване фирмата разполага с камерна пещ и с вакуумна пещ
  • Карбонитриране до 0,50 мм
  • Повърхностно закаляване - цементация и ТВЧ
  • Закаляване и термообработка на стоманени детайли от всички видове стомана
  • Обемно нагряване на черни метали
  • Закаляване на малогабаритни детайли - банцингови и гатерни ленти и инструменти, ножове и др
  • Обемно закаляване на малогабараритни цилиндрични и елипсовидни детайли
  • Обемно закаляване на детайли със сложна форма
  • Локално закаляване.

За дейността си Термовато ЕООД използва най-съвременни технологии, разполага с квалифициран персонал и работи винаги в полза на клиента.

обработка на метали