Контакти с Термовато ЕООД, Пазарджик

Термовато ЕООД е фирма за закаляване и термообработка на черни и цветни метали от град Пазарджик.

За да се свържете с Термовато, използвайте следните координати:

  • Aдрес: гр. Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 52
  • GSM: +359 898 652 106; +359 898 500 540
  • E-mail: termovato@abv.bg